אתיקה – מידע כללי

יחסי הגומלין בין חברות התרופות והרופאים חיוניים, ומהווים את המנוע העיקרי להתקדמות ולהתפתחות המחקר והפיתוח הרפואי. חברות התרופות מהוות את מנוע הצמיחה העיקרי של המחקר הרפואי בארץ ובעולם והן אחראיות על פיתוח של למעלה מ-90% מכלל התרופות החדשות.
מצד אחד קיימת תלות של המערכת הרפואית במימון המגיע מתעשיית התרופות. מימון זה מאפשר קיום מחקרים, כנסים ופרסומים מדעיים, מקדם ומשפר את תחום הרפואה. מצד שני יש בעייתיות בקשר שבין חברות מסחריות המבקשות לקדם את האינטרסים הכלכליים שלהן ובין מערכת הבריאות, האמונה בראש ובראשונה על בריאות הציבור וטובתו.
לצורך הסדרת יחסים אלה מיישמות חברות התרופות קודים אתיים פנימיים אשר מפרטים את דרכי הפעילות וההתקשרות עם הרופאים. בדומה לארגונים אחרים בעולם, פעלה פארמה ישראל להסדרת יחסי גומלין אלה בקוד אתי אחד אשר יחבר בין כל הצדדים הפועלים במערכת הבריאות, דהיינו חברות התרופות מחד והסתדרות הרופאים מאידך.
האמנה האתית המשותפת בין ההסתדרות הרפואית לבין חברות התרופות הפועלות בישראל נחתמה לראשונה על ידי הצדדים בטקס חגיגי שנערך במשרד הבריאות ב 2004.

האמנה המשותפת נחתמה מחדש בשנת 2014 לאחר דיונים שארכו כשנה וחצי והיא מאגדת בתוכה את הכללים האתיים של שני הצדדים השותפים לקשר בין הרופאים לחברת התרופות, והיא באה לתת מענה לדרישה החברתית כי קשר זה יתקיים בנקיון כפיים, תוך שקיפות מרבית ומתוך דאגה כנה לבריאותו ורווחתו של המטופל ותוך יצירת מנגנון אכיפה יעיל של עקרונות האמנה כלפי חברות ורופאים.

באמנה מצהירים למעשה רופאי ישראל וחברות התרופות על כוונתם להמשיך וליישם, ואף לאכוף כללים נאותים של התנהגות ראויה בקשר ההכרחי והעדין ביניהם.,.
הכללים האתיים השיווקיים של חברות התרופות בישראל
תעשיית התרופות מפתחת, מייצרת ומקדמת מכירות של תכשירים רפואיים הנועדים למניעת מחלות ולריפוין. כתוצאה ממחויבותה לשיפור בריאות האדם היא מקדישה משאבים ניכרים למחקר ופיתוח כדי להעמיד לרשות האדם תרופות חדישות ויעילות יותר. לאור משימה זו מאמינה התעשייה שבכל שטחי פעילותה יש להגדיר ולקיים סטנדרטים אתיים גבוהים ביותר.

הסתדרות הרפואית יחד עם איגוד הכימיה, הפרמצבטיקה והקלינטק בהתאחדות ה הרב לאומיותתעשיינים בישראל, ענף התרופות באיגוד לשכות המסחר ופארמה ישראל – ארגון חברות התרופות הרב לאומיות העוסקות במחקר ופיתוח החליטו, תוך אימוץ הקוד אתי הלכה למעשה, להקים מנגנון אשר יבטיח את השמירה על כלליו כחובה בסיסית המוטלת על כל חברה בפעולתה השיווקית.

להלן מספר דוגמאות לכללים שנקבעו בנושאים עיקריים:
סטנדרטים לקידום המכירות – החומר לקידום מכירות של תכשירים רפואיים יהיה מדויק, ויענה לא רק לדרישות החוק אלא גם לסטנדרטים אתיים גבוהים, ויהיה ערוך ברמה מקצועית.
נציגים רפואיים – הנציגים הרפואיים ישמרו בכל עת על רמת התנהגות גבוהה מבחינה אתית בזמן מילוי תפקידם ויצייתו לכל הוראות הדין בישראל ולהוראות הקוד האתי.

סימפוזיונים, כנסים ואמצעים אחרים לתקשורת שבעל פה – המטרות המדעיות תהוונה את המוקד העיקרי לארגון מפגשים אלה. חברה פרמצבטית או איגוד רפואי הנוטל תחת חסותו סימפוזיון, תכנית רפואית/בריאותית או חינוכית אחרת, ינהגו לפי רשימת כללים ברורה.
השתתפות בימי עיון, השתלמויות, כינוסים מדעיים לרבות כינוסים בחו"ל – תתבצע באמצעות קרן מחקרים של אגודה מקצועית או של מוסד רפואי מוכר, או גופים אקדמאיים/מדעיים כולל איגודים מקצועיים של הר"י המארגנים את הכנסים.

סמל האתיקה – חברות התרופות בחרו סמל אתיקה אשר יסמל התחייבותן לקיום הכללים המפורטים בקוד האתי, וכל חברה המקבלת על עצמה את כללי האתיקה תהיה זכאית להשתמש בסמל האתיקה במסמכיה ופרסומיה השונים.
ניתן לראות את האמנה וההצהרה בקבצים המצורפים כאן:

אמנה אתית משותפת 2014 לחברות התרופות ולהר"י

הצהרת החברות החותמות על הקוד האתי 2014

IMA JOINT ETHICS COVENANT

חברות הארגון
 • Gilead
 • Takeda Israel
 • LOGO_001
 • Logo 15
 • Logo 14
 • Logo 13
 • Logo 12
 • Logo 11
 • Logo 10
 • Logo 09
 • Logo 08
 • Logo 07
 • Logo 06
 • logo16
 • Logo 05
 • Logo 04
 • Logo 03
 • Logo 02
 • Logo 01