חברות הפארמה מהוות את חוד החנית של החדשנות הרפואית בארץ ובעולם. חברות אלה משקיעות חלק ניכר מהכנסותיהן במחקר ופיתוח בשיעור הגבוה מהמקובל בתעשיות אחרות, לרבות תעשיית ההיי-טק.

essaymoment

פארמה ישראל שם לו למטרה לקדם מדיניות ממשלתית לעידוד השקעות בתעשיית מדעי החיים בישראל. אחד האתגרים המשמעותיים לקידום השקעות של חברות הפארמה בארץ הוא התאמת הרגולציה המקומית למקובל בעולם, תוך יצירת יתרון תחרותי לישראל ביחס למדינות אחרות.

חברות הארגון מקיימות שיתופי פעולה וקשרים הדוקים עם חברות ביוטכנולוגיה מקומיות וחממות הזנק. בנוסף, משקיעות החברות מאות מילוני שקלים מדי שנה לקיום מחקרים קליניים במוסדות הבריאות בישראל. לאורך השנים האחרונות נרשמה עלייה של עשרות אחוזים במספר המחקרים הקליניים הנערכים בישראל ובהיקפם הכספי.
פארמה ישראל שותף גם לתהליכי האסדרה של תחום הבריאות הדיגיטלית אשר הוגדר בידי הממשלה כאחד ממנועי הצמיחה של מדינת ישראל בשנים הבאות.

good research websites for college students

123