מערכת היחסים בין חברות התרופות לבין הקהילה המדעית והרפואית מעוררת סוגיות ערכיות המחייבות יצירת כללים אתיים ברורים אשר יבטיחו התנהלות תקינה, שקיפות ומניעת ניגודי עניינים.

חברות התרופות משקיעות משאבים ניכרים במחקר ובפיתוח של תרופות חדשניות, יעילות ובטוחות יותר לחולים, תוך קידום המדע, החינוך והטיפול הרפואי בישראל. יחסי הגומלין בין חברות התרופות, הרופאים ומערכת הבריאות בישראל, כמו בעולם כולו, מתקיימים בהתאמה לסטנדרטים אתיים גבוהים בכל הקשור לפעילות החברות מול הקהילה הרפואית.

חברות הפארמה הרב לאומיות אימצו לאורך השנים קודים אתיים פנימיים המסדירים את התנהלות החברות מול מוסדות הבריאות והצוותים הרפואיים. בדומה למקובל במדינות אחרות, שותפים פארמה ישראל וחברות הארגון לאמנה האתית המשותפת עם הסתדרות הרפואית בישראל, איגוד לשכות המסחר והתאחדות התעשיינים.

האמנה האתית המשותפת בין ההסתדרות הרפואית לבין חברות התרופות הפועלות בישראל קובעת כללים ביחס לקיום כנסים והשתלמויות, מחקרים קליניים, תמיכה כספית ותרומות, מתן שירותים, פרסום מוצרים רפואיים, פעילות הנציגים הרפואיים ועוד.

essay writing

 

לחץ כאן לקריאת האמנה האתית המשותפת של ההסתדרות הרפואית בישראל ושל הארגונים היציגים של חברות התרופות הפועלות בישראל

 

123