תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של פארמה ישראל – ארגון חברות התרופות מבוססות מחקר ופיתוח (להלן: "פארמה ישראל").

עמוד זה כולל את התנאים אשר בכפוף אליהם תהיה רשאי לעשות שימוש באתר האינטרנט https://www.pharma-israel.org.il (להלן: "אתר האינטרנט"). אנא קרא עמוד זה בעיון בטרם תיכנס אל האתר ותשתמש בו. במקרה ואינך מסכים עם האמור בתנאים אלה, הינך מתבקש שלא להיכנס ו/או לעשות שימוש באתר. כל כניסה אל האתר או שימוש בו יעידו כי קראת, הבנת והסכמת לתנאי השימוש המפורטים להלן, למדיניות הפרטיות של האתר ולשימוש באתר בכפוף לכל דין.

הגבלת אחריות

למרות שפארמה ישראל נוקטת במאמצים גדולים על מנת לכלול באתר האינטרנט מידע מדויק ועדכני, אין החברה מציגה מצגים או מעניקה כל אחריות, בין אם במפורש ובין אם במשתמע, באשר לדיוק ולשלמות המידע המוצג באתר וכל שימוש בו ייעשה באחריותו ועל-פי שיקול דעתו של המשתמש בלבד.

בכניסתך לאתר הינך מסכים לכך כי כל גישה ושימוש באתר ובתוכן המופיע בו הינם באחריותך המלאה. פארמה ישראל אינה נושאת באחריות כלשהי, במפורש או במשתמע, לכל הוצאה ו/או הפסד ו/או נזק, ישירים או עקיפים, העלולים לנבוע מגישתך לאתר האינטרנט, שימושך או אי-יכולתך לעשות שימוש בו, או מכל שגיאה או השמטה בתוכן האתר. https://www.pharma-israel.org.il/terms-of-use/

שימוש מורשה באתר האינטרנט

הוראות כלליות – אינך רשאי לעשות שימוש באתר האינטרנט על מנת לשדר, להפיץ, לאחסן או להרוס חומר (א) תוך הפרה של כל חוק או תקנה ישימים ; ו/או (ב) בכל דרך שתהווה הפרה של זכות יוצרים, סימן מסחרי, סוד מסחרי או כל זכות קניין רוחני אחרת של צד שלישי כלשהו, או בכל דרך שתפר את הפרטיות, הפרסום או את זכויותיהם האישיות האחרות של צדדים שלישיים; ו/או (ג) בכל דרך שתהיה משמיצה, מגונה, מאיימת, או שיהיו בה מרכיבים של ניצול או שנאה.
כללי ביטחון – חל עליך איסור להפר, או לנסות להפר את אמצעי הביטחון של אתר האינטרנט וכמו כן לעשות שימוש באתר האינטרנט כדי להפר את ביטחונם של אתרי אינטרנט אחרים באמצעות כל שיטה, לרבות, האיסור על הצעדים שלהלן: (א) גישה למידע שאינו מיועד לך, או כניסה לשרת או חשבון שאינך רשאי לגשת אליהם; (ב) ניסיון לחקור, לסרוק או לבדוק את פגיעותה של מערכת או רשת כלשהי או לפגוע באמצעי אבטחה או אימות; (ג) ניסיון להפריע לשירות הניתן לכל משתמש באתר האינטרנט ולכל מחשב מארח או רשת, לרבות, וללא הגבלה אליהם, על ידי החדרת וירוס לאתר האינטרנט, העמסת יתר, "הצפה", שיבוש מנועי חיפוש, "הצפה בדואר זבל" או גרימה לקריסת אתר האינטרנט בדרך כלשהי; (ד) משלוח של הודעות דואר אלקטרוני בלתי מבוקשות, הכוללות מבצעי קידום מכירות ו/או פרסום מוצרים או שירותים; (ה) זיופה של כל כותרת בכל פרסום באמצעות הודעת דואר אלקטרוני או קבוצת חדשות.
כל הפרה ו/או פריצה של ביטחון ו/או אבטחת המערכת או הרשת עלולות להוביל לחבות אזרחית ו/או פלילית. פארמה ישראל תהיה רשאית לחקור כל הפרה כאמור ותוכל לשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק בהגשת תביעות נגד משתמשים באתר האינטרנט אשר יהיו מעורבים בהפרות ו/או פריצות מעין אלה.