pharmaPics13

פארמה ישראל – ארגון חברות התרופות מבוססות מו"פ

פארמה ישראל מייצגת את חברות תרופות המקור בישראל. הארגון מייצג כיום חברות בנות ישראליות של חברות תרופות הרב-לאומיות שעוסקות מחקר ופיתוח רפואי. פארמה ישראל פועלת לשיפור הסביבה הרגולטורית וסביבת העבודה בה פועלת התעשיה באופן שיעודד את הרחבת הפעילות בישראל בתחום פיתוח תרופות חדשניות, תוך כדי הבטחת בטיחותן ונגישות החולים אליהן. פארמה ישראל שותפה לעיצוב מדיניות הבריאות מתוך דאגה לשמירה וקידום בריאות הציבור בישראל.

מאז הקמת הארגון ב-1999 עוסקת פארמה ישראל בין היתר בנושאים הבאים:

 • שיפור וייעול תהליך הרישום של תרופות בארץ תוך הקפדה בלתי מתפשרת על איכות ובטיחות התרופות.
 • מלחמה בפשיעה הפרמצבטית (יבוא אישי פיראטי, מכירת תרופות מסוכנות בשווקים ברחבי הארץ, זיופי תרופות ועוד).
 • שיפור וייעול מנגנון עדכון סל הבריאות ויישומו.
 • יצירת תנאים הולמים להשקעות מחקר ופיתוח של חברות התרופות תוך קידום סביבת קניין רוחני הולמת.

תרומה לחיזוק מעמד ישראל כמרכז למחקר רפואי וקיום דיאלוג עם משרדי הממשלה המעורבים בתחום.

מטרות העמותה מושגות תוך קיום דיאלוג רציף ומתמשך עם מקבלי ההחלטות בכנסת ובממשלה, חברי הקהילה הרפואית, ארגוני החולים וארגונים כלכליים מרכזיים

חברות הארגון
 • Gilead
 • Takeda Israel
 • LOGO_001
 • Logo 15
 • Logo 14
 • Logo 13
 • Logo 12
 • Logo 11
 • Logo 10
 • Logo 09
 • Logo 08
 • Logo 07
 • Logo 06
 • logo16
 • Logo 05
 • Logo 04
 • Logo 03
 • Logo 02
 • Logo 01