פארמה ישראל מייצג את חברות התרופות הרב לאומיות מול משרדי הממשלה, כנסת ישראל וגופים ציבוריים.

כמו כן, מקיים הארגון קשרי עבודה שוטפים ושיתופי פעולה מגוונים עם ארגונים העוסקים בתחום הבריאות בישראל- ארגוני חולים, ההסתדרות הרפואית בישראל, הסתדרות הרוקחים בישראל, התאחדות התעשיינים, איגוד לשכות המסחר ומוסדות אקדמיים. 

פארמה ישראל פועל גם בזירה הבינלאומית מול ארגונים מקבילים של תעשיית הפרמצבטיקה בארה"ב ובאירופה ושותף לשיח הגלובלי בתחום.

123