ארגון פארמה ישראל פועל לחיזוק סביבת הקניין הרוחני בישראל על מנת להבטיח הגנה ראויה לפיתוחים חדשניים של תרופות וטכנולוגיות מתקדמות.

הגנה על זכויות קניין רוחני מקנה תמריץ לחברות התרופות להשקיע במחקר ופיתוח ולהרחיב את פעילותן המחקרית במטרה להשיק תרופות חדשות. הצבת מדינת ישראל בשורה אחת עם מדינות העולם המערבי המקדמות חדשנות רפואית, מחייבת התאמה של דיני הקניין הרוחני לסטנדרטים הבינלאומיים הגבוהים ביותר.

תהליך המחקר והפיתוח של תרופה הוא ארוך, יקר ומורכב, ודורש משאבים רבים ומומחיות מדעית. על פי נתונים עדכניים, פיתוח תרופה חדשה אורך בממוצע 10 עד 15 שנים, בעלות כוללת של מעל ל-2.6 מיליארד דולר. תהליך זה כרוך בסיכונים ואתגרים רבים. מכל 5000 מולקולות אשר נחקרות בידי חברות התרופות, חמש בלבד נבדקות בניסויים קליניים, ורק מולקולה אחת בממוצע מאושרת כתרופה ומשווקת לטיפול בחולים. נוכח המורכבות הרבה של התרופות המפותחות כיום בשוק העולמי, רק חלק קטן מהתרופות החדשות שאושרו לשיווק מפיקות הכנסות גבוהות מעלות המחקר והפיתוח.
יתרון הבלעדיות המוקנה באמצעות דיני הקניין הרוחני (פטנטים, הגנה רגולטורית על מידע סודי בתיקי רישום ואמצעי הגנה נוספים) מאפשר לחברות הפארמה להמשיך את פעילות המחקר והפיתוח לטובת קידום הרפואה ובריאות הציבור.

123