ארגון פארמה ישראל פועל להרחיב את נגישות הציבור בישראל לתרופות, חיסונים וטכנולוגיות רפואיות חדשניות, להם תרומה מכרעת במיגור מחלות ומגפות, בריפוי מחלות ובהפיכתן של מחלות חשוכות מרפא לכרוניות, בשיפור משמעותי של איכות החיים ובהארכת תוחלת החיים.

בישראל נהוגה מערכת בריאות ציבורית מתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד-1994. כלל אזרחי ישראל זכאים לסל תרופות ממלכתי מהמתקדמים והרחבים במדינות המערב. קיימים אפיקים נוספים המאפשרים נגישות מורחבת לתרופות שאינן זמינות בסל הממלכתי.

אפיקים מרכזיים לנגישות הציבור בישראל לתרופות, חיסונים וטכנולוגיות רפואיות:

100% מתושבי ישראל זכאים לסל שירותי הבריאות שהוקם כחלק מחוק ביטוח בריאות ממלכתי ומעודכן מידי שנה בידי ועדה ציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות, המכונה בשם "ועדת הסל". ועדה זו ממליצה לשר הבריאות אילו תרופות וטכנולוגיות לכלול בסל, במגבלות המסגרת התקציבית. ההסתדרות הרפואית בישראל, מנהלי בתי חולים, קופות חולים, עמותות חולים, חברות תרופות וכל גורם שמעוניין בכך, יכול להגיש לוועדת הסל הצעות להכללת טכנולוגיות חיוניות. 

בשנים האחרונות אנו עדים לפער בין התקציב המוגבל שהוקצה לעדכון הסל, לבין התרופות והטכנולוגיות הרפואיות שדורגו כחיוניות ביותר לאזרחי ישראל בידי גורמי המקצוע. חברי ועדת הסל העידו על קושי אדיר בהעדפת תרופה אחת על פני אחרת.

77% מחזיקים בביטוחי הבריאות המשלימים (שב"ן) המסופקים בידי קופות החולים בישראל. כל מבוטח באחת מקופות החולים רשאי להצטרף לשב"ן בכל עת ובכל גיל (כלומר, ללא חיתום או תנאים התלויים במצב הרפואי). השב"ן מאפשר גישה לשירותים רפואיים ולתרופות שאינם כלולים בסל הממלכתי, ולכן מדובר ברובד משלים לביטוח הממלכתי.

35% מחזיקים בביטוחי בריאות פרטיים שהם פוליסות ביטוח המשווקות בידי חברות פרטיות וכוללות כיסויים שונים לתרופות ולשירותים רפואיים, שחלקם אינם נכללים בסל הממלכתי או בשב"ן.

אפיקים נוספים לנגישות הציבור בישראל לתרופות, חיסונים וטכנולוגיות רפואיות במקרים ייחודים:

וועדות החריגים של קופות החולים הן ועדות אליהן מוגשות בקשות חריגות של מטופלים לקבלת טיפול או תרופה שאינם כלולים בסל הממלכתי. ועדות החריגים רשאית לאשר מימון ציבורי לטיפול שהוכח כחיוני עבור החולה, בהתאם לשיקולים רפואיים ותקציביים.

טיפולי חמלה של חברות התרופות ניתנים לחולים אשר אין טיפול רשום או תרופה רשומה המתאימה למחלתם. הם ניתנים בידי חברות התרופות באישור משרד הבריאות ולבקשת המוסד המטפל, בתנאי שהתרופה תהא זמינה לאורך כל הטיפול, ושהרופא המטפל יבצע מעקב רפואי. טיפולי חמלה ניתנים רק במקרים בהם הרופא המטפל סבור כי התועלת במתן הטיפול עולה על הסיכון הכרוך בו. הטיפול ניתן ללא עלות למטופל, וכרוך בחתימה על טופס הסכמה מדעת. אין חובה של הרופאים או של חברות התרופות לספק טיפולים אלו, ושווים מוערך במאות אלפי שקלים עד מיליוני שקלים חדשים לכל מטופל.

השתתפות במחקרים קליניים היא דרך נוספת עבור חולים לקבלת נגישות לטיפולים או לתרופות טרם רישומם, כשאין כל חלופה אחרת המתאימה למצבם הרפואי. השתתפות במחקר קליני נעשית ללא עלות למטופל, ובכפוף לחתימה על טופס הסכמה מדעת.

 

123