• עיכובים ברישום
  תנאים הכרחיים לרישום תכשיר רפואי חדש בישראל (1) מיוצר (2) רשום ו-(3) משווק באחת מן המדינות המפורטות
 • מידע כללי
  תקינה (רגולציה) בתחום התרופות התפתחה עקב דרישה ציבורית לפיקוח על מוצרי בטיחות ובריאות (כגון תרופות,
חברות הארגון
 • Gilead
 • Takeda Israel
 • LOGO_001
 • Logo 15
 • Logo 14
 • Logo 13
 • Logo 12
 • Logo 11
 • Logo 10
 • Logo 09
 • Logo 08
 • Logo 07
 • Logo 06
 • logo16
 • Logo 05
 • Logo 04
 • Logo 03
 • Logo 02
 • Logo 01