המציאות בישראל

חברות תרופות מבוססות מחקר ופיתוח תלויות באופן מוחלט בהגנה נאותה על זכויות קניין רוחני.

 

הזמן והעלויות הכרוכים בתהליך המחקר והפיתוח (מו"פ) בתעשיית התרופות החדשנית הינם גבוהים במיוחד. לאחר שנתגלתה תרופה חדשה פוטנציאלית, יש צורך ב-12 עד 15 שנים, ובכ-890 מיליון דולר ארה"ב על-מנת לפתחה. כל תרופה צריכה לעבור תהליך ממושך ומורכב של בחירה, בדיקה ופיתוח, על מנת לעשותה בטוחה עבור שימוש אנושי, ואפקטיבית במונחים של טיפול. מכל 5,000 מולקולות המסוננות, בממוצע, רק חמש נבדקות בניסויים קליניים, ורק אחת מהללו הופכת לתרופה המאושרת לטיפול בחולים. בנוסף, בממוצע, רק 3 מתוך כל 10 תרופות מרשם הזמינות לטיפול, מפיקות הכנסות השוות או העולות על עלויות המו"פ ממוצעות. נמצא כי בהיעדר הגנה פטנטית כ-65% מן התרופות הקיימות כיום בשוק לא היו מפותחות כלל.

 

למדינת ישראל פוטנציאל אדיר למשיכת השקעות למחקר ופיתוח של מוצרים ביורפואיים.

 

עם זאת בישראל קיימות כיום בעיות מהותיות בתחום ההגנה על זכויות קניין רוחני בתרופות, אשר מונעות ממנה מלממש פוטנציאל זה. יתרה מכך, היעדר הגנה ניאותה על זכויות קניין רוחני בתרופות עומד בניגוד לסטנדרט המקובל במדינות החברות בארגון ה-OECD, אשר אליו מבקשת ישראל להתקבל כחברה.

 

לחץ לקניין רוחני בתרופות – בעיות עיקריות >