דו"ח 301 מיוחד

משרד נציב הסחר האמריקאי מפרסם מדי שנה את דו"ח 301 המיוחד שלו, הכולל בין היתר, רשימות של מדינות אשר אינן מגינות בצורה מספקת על זכויות קניין רוחני. הדו"ח, שפורסם בחודש מאי, כולל את ישראל גם השנה ברשימה המחמירה – PRIORITY WATCH LIST עובדה המעמידה את ישראל בשורה אחת עם מדינות כדוגמת סין, רוסיה, הודו ותאילנד. ההשתייכות של ישראל לרשימה זו הינה בבחינת תמרור אזהרה שמציבה ממשלת ארה"ב למשקיעים בכלל, ולמשקיעים בתחום המחקר הרפואי בפרט, לשקול השקעותיהם בישראל.

בניגוד לשנים קודמות, התייחס השנה נציב הסחר האמריקאי בצורה מפורשת לעובדה כי מדינת ישראל שואפת להצטרף לארגון המדינות המתועשות (OECD). לשם כך חייבת ישראל לספק רמת הגנה גבוהה יותר שתשקף את השותפות בהסכם הסחר בין שתי המדינות (Free Trade Agreement).

לאתר נציב הסחר האמריקאי >

נציב הסחר האמריקאי – דו"ח שנתי למסחר והשקעות

נציב הסחר האמריקאי מפרסם מדי שנה דו"ח הסוקר את המחסומים למסחר והשקעות של חברות אמריקאיות National Trade Estimate Report. הדו"ח סוקר בהרחבה את המחסומים המשמעותיים שעומדים בפני הפעילות המסחרית וההשקעות של החברות האמריקאיות. הדו"ח מוגש מדי שנה לקונגרס.

הדו"ח לשנת 2007, אשר פורסם בחודש אפריל, סוקר גם את מדיניות הקניין הרוחני בישראל ומציין אותה כאחד החסמים המרכזיים בפני חברות אמריקאיות בישראל.

משרד הסחר של האיחוד האירופי

האיחוד האירופי הוא שותף הסחר הגדול ביותר בעולם, המהווה למעלה מחמישית מכלל היצוא העולמי בשנת 1999. מימיו הראשונים, מחויב האיחוד האירופי להסרת מחסומי סחר בין המדינות החברות בו בטענה שפעולה זו תמריץ את השגשוג הכלכלי ואת הרווחה הלאומית והאישית. האיחוד האירופי דוגל בעקרונות אלה גם בזירה העולמית.

בדומה לדו"חות השנתיים של משרד נציב הסחר האמריקאי, גם האיחוד האירופי, באמצעות משרד הסחר, סוקר את החסמים העיקריים העומדים בפני חברות אירופאיות במדינות השונות. ניירות העמדה של משרד הסחר של האיחוד האירופי בנושא, מרוכזים במאגר הממוחשב.

לאתר משרד הסחר של האיחוד האירופי >